CCR kodex

CCR Kodex správného chování jezdce (dále jen kodex)

(tento kodex se může kdykoliv změnit)

Stejně jako v reálných závodech, tak i v těch virtuálních platí určité standardy a pravidla. Dodržováním těchto pravidel zvyšujete kvalitu závodů nejen sobě, ale i soupeřům na trati. Registrací na této stránce nebo do některého z našich šampionátů potvrzujete, že s těmito standardy a pravidly souhlasíte.

Kromě tohoto kodexu mohou být pravidla upřesněná nebo doplněná v jednotlivých šampionátech.

Obsah:

  1. Obecná pravidla a chování

1.1. Chování na stránkách

1.2. Chování na trati

1.3. Závod

1.4. Jízda v závěsu

1.5. Předjíždění / předjíždění o kolo zpět

1.6. Blokování

1.7. Jízda v protisměru

1.8. Boxy

1.9. Zkracování dráhy

1.10. Poškození vozu

1.11. Kvalita připojení

1.12. Registrace do šampionátu

1.13. Registrace do závodu

1.14. Přihlášení do kvalifikační / závodní lobby

1.15. Pravidla závodů a nastavení lobby

1.16. Organizační pravidla

1.17. Výsledky závodu

  1. Penalizace

2.1. Traťová komise

2.2. Standardy penalizací

2.3. Stížnosti a protesty

  1. OBECNÁ PRAVIDLA A CHOVÁNÍ

Všichni členové, kteří se chtějí účastnit závodů na Czech Console Racing se musí řídit Kodexem chování správného jezdce. Pravidla v CCR kodexu pokrývají chování jak na trati tak i zde na stránkách. Pokud se zjistí jakékoliv porušení těchto pravidel mohou administrátoři a traťoví komisaři uložit patřičný trest. Každý nově registrovaný člen na stránkách Czech Console Racing automaticky potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil a bude se jimi řídit. Kodex nebo jeho části se mohou průběžně měnit.

Kodexem se muší řídit i členové, kteří se na stránkách registrovali ještě před jeho vznikem.

1.1. CHOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH

V závodech při komunikaci a zde na stránkách je zakázáno jakkoli napadat ostatní členy nebo administrátory, šířit zde jakýkoli materiál nebo média, která jsou v rozporu s platnými zákony České republiky, Slovenské republiky, případně své vlastní země. Uživatelé jsou povinni jednat v souladu s dobrými mravy, bez předsudků vůči ostatním. Dále šířit, pornografii nebo materiály s rasistickým podtextem.

1.2. CHOVÁNÍ NA TRATI

Jezděte co nejvíce bezpečně a fair-play. Vyvarujte se napadání a vulgárních urážek. Respektujte soupeře jak na trati, tak i mimo ni. Soupeřům na trati poskytněte dostatek místa. Jakýkoliv kontakt, který má za následek, že soupeř opustí trať a nebo tím způsobí nehodu, může znamenat udělení trestu od “Traťových komisařů”. Drobným kontaktům se asi nevyhneme, takže jízda kolo na kolo nebo dveře na dveře je samozřejmě povolená, ale mějte na paměti bezpečnou jízdu, která nepoškodí vás, ani soupeřův vůz.

1.3. ZÁVOD

Každý jezdec by měl usilovat o bezkontaktní závod. Nemůžete běžet maraton sprintem a už vůbec ne bez přípravy a stejně tak je to i v závodech. Řiďte se heslem, že závod se nevyhrává v první zatáčce. Když závod začne a máte studené pneumatiky, tak buďte opatrní a připravte se brzdit dříve a to zejména v prvních zatáčkách, které bývají plné vozů. Buďte připravení reagovat volantem směrem ven ze zatáčky. Na startovním roštu je zakázáno šikmé stání – jezdec musí stát rovnoběžně s tratí.

1.4. JÍZDA V ZÁVĚSU

Při jízdě v závěsu za jiným vozem využíváte techniku kdy vám vůz před vámi pomáhá snižovat odpor vzduchu. Není povinností jezdce před vámi kontrolovat vaši pozici. V případě, že se bude jezdec po vašem neúspěšném útoku ze závěsu pohybovat při nájezdu do zatáčky v ideální stopě a dojde ke kolizi, tak bude tato kolize připsána na váš vrub. A obráceně, pokud se těsně před zatáčkou zařadíte před předjížděného do ideální stopy a ten špatně odhadne vaše brzdění je na vině předjížděný.

1.5. PŘEDJÍŽDĚNÍ / PŘEDJÍŽDĚNÍ O KOLO ZPĚT

Předjíždění by mělo být čisté a bez kontaktu. Když někoho předjíždíte, tak využijte možnost komunikace a řekněte z jaké strany předjíždíte. Předejdete tak třeba zbytečné kolizi, kdy váš vůz může být v tzv. slepém úhlu. Pokud jste předjížděni o celé kolo, tak dbejte zvýšené opatrnosti a určitě na poslední chvíli neměňte směr jízdy ve snaze se uhnout rychlejšímu vozu. Rychlejšího soupeře pouštějte výhradně na rovinkách a hned jakmile je to možné, aby vás mohl bezpečně předjet.

Předepsané jednání při předjíždění o kolo: Rychlejší hráč upozorní pomalejšího tak, že řekne “jméno jezdce” a “modrá vlajka” (příklad: MR SLOWMAN – MODRÁ VLAJKA!). Pomalejší jezdec, v tomto případě MR SLOWMAN, potvrdí modrou vlajku “ANO na rovince budu napravo” a na nejbližší rovince pustí rychlejšího jezdce. Pokud nebude pomalejší jezdec respektovat modrou vlajku, může být ze závodu diskvalifikován nebo penalizován.

1.6. BLOKOVÁNÍ

1.6.1. Blokování je zakázáno, ale defenzivní jízda je povolená.

1.6.2. Při bránění se předjetí na rovince je možné změnit směr jízdy pouze 1x na každé rovince. Situace, kdy jezdec bránící se předjetí změní 2x směr jízdy ve snaze zavřít prostor soupeři je definována jako zakázané blokování a bude penalizována.

1.6.3. Za blokování se nepovažuje pokud vepředu jedoucí jezdec při nájezdu do zatáčky plynule mění stopu a zavírá tak stopu jezdci jedoucímu vzadu.

1.6.4. Při nájezdu nebo výjezdu ze zatáčky platí vždy přednost jezdce jedoucího vpředu. V případě že se jezdec v brzdné zóně pohybují jakoukoliv částí vozu na stejné úrovni, jsou povinni nechat si prostor na trati. Úmyslné vytlačování z tratě je zakázáno.

1.7. JÍZDA V PROTISMĚRU A COUVÁNÍ

Jakákoli jízda v protisměru nebo využívání zdi jako mantinelu včetně Couvání proti směru jízdy je zakázáno. Neplatí pokud se jezdec otáčí nebo se vrací na trať aby mohl pokračovat v závodě. Nesmí však ohrozit ostatní jezdce, kteří jedou na trati nebo mimo ní.

1.8. ZASTÁVKA V BOXECH

1.8.1. Jediná platná zastávka v boxech je taková, kdy auto zastaví v boxech a proběhna řádná oprava vozu a natankování. Pokud auto pouze projede boxy, tak se nepočítá jako zastávka v boxech (buď jste do boxu najeli příliš rychle nebo mimo dráhu). V takovém případě je potřeba zastávku v boxech opakovat.

1.8.2. Pokud zastávka v boxech proběhne mimo povolený interval nepočítá se jako řádně provedená zastávka a jezdec bude diskvalifikován. Doporučení: neplánujte si zastávku na poslední možné kolo.

1.9. ZKRACOVÁNÍ DRÁHY (bílá čára / okraj závodní dráhy)

1.9.1. Jezdec je povinen respektovat plnou čáru (pokud není, tak platí okraj dráhy), která ohraničuje kraj dráhy – za touto čarou může mít jezdec maximálně dvě kola (vždy přední a zadní) a žádné z protilehlých kol se nesmí dostat mimo prostor vymezený vnějšími okraji dvou čar ohraničujících maximálně možnou použitelnou šířku tratě.

1.9.2. Jezdec je povinen projíždět trať korektně bez získání výhody například širším výjezdem ze zatáčky či zkrácením tratě apod. Obrubníky lze využívat pouze v rozmezí tohoto pravidla a nejsou tedy brány jako součást tratě. Bílá/žlutá čára při výjezdu z boxové uličky musí být respektována.

1.9.3. Jakékoliv zkracování tratě při vjezdu do boxu je zakázáno.

1.9.4. Je zakázáno přejíždět plnou čáru při výjezdu z boxové uličky. Žádná část ani jedné z pneumatik nesmí přesáhnout její vnější okraj.

1.9.5. Při návratu na dráhu po nehodě, nebo jejím opuštění z jakéhokoliv důvodu je jezdec vracející se na dráhu povinen dát přednost všem jezdcům jedoucím bezprostředně za ním i o kolo zpět jedoucím. Nesmí omezit ani ohrozit žádného z projíždějících jezdců včetně jezdce, který případnou nehodu způsobil! Jezdci projíždějící kolem vracejícího se jezdce jsou povinni v rámci možností ponechat mu prostor pro plynulý návrat na trať.

K občasným kolizím vždy dojde, nicméně se snažte vyvarovat jakémukoliv oplácení. Zachovejte klid a chladnou hlavu, ať už jste kolizi zavinili vy, váš soupeř nebo jste jen její účastník. Pokud to stav vozu umožňuje, tak pokračujte v závodě. Zapamatujte si kolo, čas závodu a koho se kolize případně týkala pro možné vznesení protestu (viz bod 2.3.).

Obrázek: příklady zkracování nebo šíršího výjezdu z dráhy (vlevo) – příklady správného projíždění trati (napravo)

1.10. POŠKOZENÍ VOZU

Jezdec s poškozeným a těžce ovladatelným vozidlem je nebezpečný pro ostatní na trati a je povinen si vůz v boxech nechat ihned opravit. Cestou do boxu se držte u kraje trati a nepleťte se ostatním hráčům v ideální stopě. Pokud s takovým vozem způsobíte nehodu hrozí vám penalizace.

Pokud je váš vůz nepojízdný jste povinní ze závodu okamžitě odstoupit.

Dojde-li vám benzín okamžitě opusťte trať, nepleťte se soupeřům na trati a odstupte ze závodu. Je zakázáno tlačit spoluhráčův vůz, kterému došel benzín.

1.11. KVALITA PŘIPOJENÍ

Každý hráč je povinen si ověřit před připojením do závodů stav připojení ke službě Xbox LIVE a to zda má NAT OPEN. Pokud má NAT MODERATE nebo dokonce STRICT může docházet k lagování ve hře, vypadávání ze hry/lobby a také nemusíte slyšet soupeře ve hře.

Každý hráč je povinen mít dostačující internetové připojení (rychlost/stabilita) k online hraní a hlasové komunikace (chatu). Pokud hráč ve hře silně laguje a jeho připojení je nestabilní může danému hráči hrozit i zákaz startu do dalších závodů až do doby, než vyřeší svůj problém s internetovým připojením. CCR nemůže zajistit 100% konektivitu v závodech, jelikož tu zajišťuje služba XBOX LIVE. Stav této služby můžete kontrolovat na stránkách Xbox.cz https://support.xbox.com/xbox-live-status?xr=shellnav. Pokud vás hra odpojí, není to chyba pořadatele závodu, ale hrou samotnou nebo vašim připojením. CCR nikdy nevyhazuje hráče během hry, veškeré případné prohřešky se řeší až po skončení závodu dodatečnou penalizací. Jakékoliv reklamace na vyhození jednotlivce ze závodu tak nebude brán zřetel a bude pořadatelem ignorována.

1.12. REGISTRACE DO ŠAMPIONÁTU

Registrace do šampionátu probíhá podle podle instrukcí vypsaného šampionátu. Většinou vložením komentáře s gamertagem (přezdívkou hráče), kterou má na Xbox Live. Registrací do šampionátu souhlasíte s tímto kodexem a podmínkami daného šampionátu.

1.13. REGISTRACE DO ZÁVODU

Závodu se smí zúčastnit pouze jezdec registrovaný do daného šampionátu a samotného závodu v kalendáři závodů. Jezdec, který se včas nezaregistruje do závodu v kalendáři událostí nebude připuštěn do závodu. Registrace se uzavírají hodinu před závodem.

Obrázek: Detailu závodu v kalendáři po otevření

Jediná platná registrace do závodu je výběr statusu “JEDU” a vložení gamertagu/přezdívky na Xbox LIVE do pole “Závod” v případě, že je jiná než uživatelské jméno na CCR stránkách (viz obrázek níže). Pokud jsou založená v kalendáři dvě lobby (A+B), tak se jezdec vždy registruje primárně do lobby A, teprve až po naplnění do lobby B.

Obrázek: Detail registrace do závodu

1.14. PŘIHLÁŠENÍ DO KVALIFIKAČNÍ/ ZÁVODNÍ LOBBY VE HŘE

Hráči jsou povinni se sami přihlašovat do příslušné kvalifikační lobby (pokud to hra umožňuje), do které se zaregistrovali v kalendáři závodů (lobby A, lobby B, atd.) a v čas tomu určený v pravidlech šampionátu. Jméno administrátora lobby bude vždy zapsané u události závodu. Kvalifikace odstartuje přesně na čas. Na nikoho se nebude čekat. Hráč, jehož vůz nebude splňovat nastavení lobby bude z kvalifikace/závodu vyloučen.

1.15. PRAVIDLA ZÁVODŮ A NASTAVENÍ LOBBY (obtížnosti)

Před každým závodem jsou jezdci povinni se seznámit s pravidly závodu a nastavením lobby (obtížnosti), které najdou v pravidlech příslušného šampionátu (Menu > Šampionáty > Název šampionátu > Pravidla).

1.16. ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

Pokud se závod pojede ve dvou (a více) skupinách a před začátkem závodu bude počet takový, že lze zmenšit počet skupin o jednu při nepřekročení maximálního počtu jezdců na skupinu, má administrátor závodu právo skupiny upravit.

Před připojením do hry doporučuje prověřit kvalitu internetového připojení. V případě lagování je dobré hru opustit a nezkazit ostatním závod.

Restart závodu může být výjimečně povolen a to jen v případě rozhodnutí administrátora závodu například pro poruchu konektivity služby Xbox LIVE, výpadek elektrického proudu u pořadatele závodu. Z technických důvodů může pořadatel šampionátu odložit závod maximálně o 30 minut. Pokud se do té doby závod nepodaří odstartovat, bude závod zrušen.

Dále při hromadné nehodně na startu.

1.17. VÝSLEDKY ZÁVODU

Výsledky ze závodu fotí administrátor lobby po dokončení závodu z obrazovky EVENT RESULT.

Může se stát, že administrátor závodu z technických důvodů vypadne. Pak je potřeba aby další jezdci zaznamenali výsledek závodu stejným způsobem jako administrátor a uložili replay (pokud je to možné). Pokud nikdo výsledky nevyfotí bude závod anulován.

Jezdec je povinen zůstat v závodní lobby do úplného ukončení závodu a to až do chvíle, kdy se objeví obrazovka EVENT RESULT (viz obrázek níže). V opačném případě se jeho konečná pozice v závodě nezaznamená a výsledku bude mít DNF (tedy nedokončil viz obrázek níže). Není povinností administrátora lobby toto hlídat. Jezdec se musí sám přesvědčit jestli jeho konečná pozice po dojetí závodu odpovídá obrazovce event results.

Obrázek: EVENT RESULTS

Obrázek: výsledek DNF

  1. PENALIZACE

Dle závažnosti prohřešku může “traťová komise” udělit následující tresty nebo penalizace.

Penalizace může být bodová, posunutí ve výsledkové listině, zákaz startu v kvalifikaci nebo zákaz startu v dalším závodě. Všechny penalizace uděluje pořadatel nebo “traťová komise” a to podle pravidel na základě přijatých protestů.

Kolize způsobená zezadu jedoucím jezdcem je ve většině případů považována za zaviněnou.

2.1. TRAŤOVÁ KOMISE

Veškeré protesty řeší traťová komise ve složení: CCR Cabadaj, Kaja2804, RoooSooL, GSR Mystic, SEWASart). Jelikož je komise vícečlenná může chvíli trvat než se k ní vyjádří všichni. Ale jen díky tomu zaručíme nestrannost a řešení problémů bez emocí a nadržování.

2.2. STANDARDY PENALIZACÍ

2.2.1. Ulitý start > 15 vteřin k výslednému času.

2.2.2. Nehoda způsobená návratem na dráhu > Propad ve výsledku závodu o 5 míst (v případě poškození soupeřova vozu, kromě plechů > diskvalifikace).

2.2.3. Blokování při předjíždění o kolo zpět, kdy pomalejší jezdec nepustí při nejbližší možné příležitosti rychlejšího jezdce 2 rovinky za sebou > diskvalifikace

2.2.4. Zkrácení dráhy, díky kterému jezdec předjede soupeře a při nejbližší příležitosti se nevrátí na původní pozici > 20 vteřin

2.2.5. Nebezpečná jízda v protisměru nebo couvání na trati > diskvalifikace (neplatí pokud se jezdec otáčí nebo se vrací na trať aby mohl pokračovat v závodě. Nesmí však ohrozit ostatní jezdce, kteří jedou na trati nebo mimo ní.

2.2.6. Porušení pravidla bílé čáry nebo okraje dráhy 4x a méně > bez penalizace

Porušení pravidla bílé čáry nebo okraje dráhy 5x a až 10 x > za každé porušení +5 vteřin

Porušení pravidla bílé čáry nebo okraje dráhy více jak 10x > diskvalifikace ze závodu

Přejetí bílé čáry na výjezdu z boxu > 10 vteřin

Pokud jezdec neabsolvuje povinnou zastávku v boxech > diskvalifikace

2.2.7. Zaviněná nehoda v zaváděcím kole > trest za incident + zákaz kvalifikace v následujícím závodě

2.2.8. Jezdec narazí zezadu do pilota před sebou a nepočká na něj > 20 vteřin

2.2.9. Jezdec narazí zezadu do pilota před sebou a počká na něj > 10 vteřin

V praxi to znamená, že pokud někoho otočím nebo se dostane mimo trať je viník povinnen počkat.

2.2.10. Vytlačování soupeře z tratě – 10 vteřin

Poznámka:

Traťová komise si vyhrazuje právo, že může daný trest zvýšit nebo i snížit na základě okolností, které k danému prohřešku vedli a také dle toho, jestli dotyčný byl již někdy vyšetřován za jakýkoliv prohřešek a nebo pokud je to jeho první porušení pravidel CCR. Zde pak může udělit i jiný trest, než je zapsán ve standartu penalizací.

2.3. STÍŽNOSTI A PROTESTY

2.3.1. Protesty se podávají pouze oficiální cestou přes formulář, který najdete v menu CCR > Podání protestu nebo na adrese https://czechconsoleracing.cz/New/viewpage.php?page_id=79.

2.3.2. Protest musí obsahovat přezdívku/závodní číslo toho kdo protest podává, přezdívku/závodní číslo jezdce na kterého je protest podáván, označení závodu/lobby/času/kola a přesný popis protestu. Dále musí být doložen záznam (video, screenshot).

2.3.3. Protest musí být podán do 48 hodin po dojetí závodu.

2.3.4. V případě nedodržení pravidel v bodech 2.3.1. až 2.3.3. je protest považován za neplatný a nebude řešen.

2.3.5. Administrátor lobby automaticky řeší pouze porušení pravidla zkracování dráhy v kvalifikaci, v závodě a předčasné starty. Na vše ostatní je potřeba podat protest.

2.3.6. Pokud uvidíte jakékoliv porušení některého z výše uvedených pravidel, tak můžete podat protest.

Poslední aktualizace kodexu 6.2.2016.