Forza 7 F1 2017 PC 2 Forza 7
Poslední komentáře
Poslední uživatelé
cabadaj 6 týdnů
SpringCof... 30 týdnů
test 33 týdnů
Vivid Spe... 39 týdnů
kaja2804 46 týdnů
CSL Stuka 46 týdnů
venoid CZE 73 týdnů
vandap20 86 týdnů
Rudy Rhodes 86 týdnů
Tomidza 87 týdnů

Poslední přídavky
Fotka
 Bob kokpit[1099]
 Bob pedály[1411]
 Bob volant[1519]
 SpringCoffeeCZ[1396]
 SpringCoffeeCZ[1083]
 Rambic OLOMOUC[1305]
Člen
Forum Post
News Item
Diskuze fóra
Nejnovější diskuze
· Volant Fanatec GT2 RS
· CSR H shifter
· Anketa - Z jakého p...
· Test rychlosti přip...
· Touring Car Champioh...
Nejdiskutovanější
Žádná diskuze
Podpora CCR
Stránky Czech Console Racing můžete podpořit platbou na účet:
234566357/0300
Jako VS uveďte váš nick.

nebo přes PayPal

Všem moc děkuji za zaslané příspěvky
Fanatec
Ten nejlepší volant pro Forzu:
CZ/SK Šampionát F1 2017
F1 2017

CZ/SK Šampionát F1 2017

Přináším vám slibované informace o šampionátu F1 2017, který pořadají pánové z facebook skupiny CZ/SK Champioship F1. Czech Console Racing se stal spolupořadatelem a tak si pojďme říct jak vše bude probíhat. Svou účastí v šampionátu potvrzujte, že jste se s níže uvedenými pravidly seznámili.Dodám, že veškorou organizaci mají na starost kluci z CZ/SK Champiosnhip F1 a CCR stránky slouží především pro nalákání dalších jezdců, reportování výsledků závodů a samozřejmě případnou diskuzi.

Díky

Cabadaj

CZ/SK F1 Championship

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE:

1.1) V rámci šampionátu se jedou všechny tratě s nastaveným dynamickým počasím.

1.2) Jednotlivé závody se dělí na krátký trénink (30 min.), krátkou kvalifikaci (cca 18 min.) a samotný závod s 50% normální délky (+/- 30 kol v závislosti na trati).

1.3) Vozy jsou nastaveny na „Equal“ (tedy na stejný výkon) a záleží pouze na vaší dovednosti a vašem nastavení vozu.

1.4) Corner Cutting nastaven na Strict.

1.5) Nově bude pořadí jezdců a pohár konstruktérů řešen mimo tabulky hry, tedy v režii Ředitelství šampionátu, kdy za první až desáté místo v závodě budou udělovány body podle reálných pravidel F1 (viz. bod 3.x)

1.6) V návaznosti na bod 1.5, je možné Ředitelstvím šampionátu po skončení závodu udělovat dodatečné časové penalizace, které mohou ovlivnit konečné pořadí závodu. (viz. bod 4.2 a 4.3)

1.7) Před každým novým ročníkem šampionátu bude provedeno nové rozložení pilotů mezi jednotlivé stáje, podle určitého systému, který zajistí nějaké to vyrovnání sil jednotlivých stájí. (viz. bod 6.x)

2) INFORMACE PRO PILOTY:

2.1) Maximální povolené asistenty:

Braking Assist - OFF
Anti-Lock Brakes - ON
Traction Control - MEDIUM
Race Line - CORNER ONLY
Pit Limiter & Assist - OFF
Gearbox  - AUTOMATIC/MANUAL

2.2) Závody jsou naplánovány jednou týdně na Neděli (viz. Kalendář závodů):

20:45 - Otevření lobby
21:00 - Trénink
21:30 - Kvalifikace
21:48 - Zaváděcí kolo
21:50 - Závod
23:00 - Konec lobby

2.3) Každý jezdec by měl být součástí xbox klubu „CZ/SK Championship F1“ na konzoli, kde se bude vždy přihlašovat k nadcházejícímu závodu, aby bylo jasné, jaká bude účast a podle toho se před startem zařídit. Klub je otevřen široké veřejnosti, takže připojit se k němu může každý sám. Po přihlášení do nadcházejícího závodu je přihlášený jezdec povinen tento závod odjet. V případě, že se přihlášený jezdec závodu nemůže z nějakého důvodu zúčastnit, měl by toto před zahájením závodu uvést - jednoduše napsat, že nemůžete – kdy v opačném případě může Ředitelství přistoupit k dodatečné penalizaci. (viz. bod 5.3 a 5.4)

2.4) Pro rychlejší komunikaci, i nezávazné klábosení je vytvořena skupina „CZ/SK Championship F1“ na WhatsAppu, kde se domlouvají případné změny v programu a jiné věci nebo se probírají věci třeba z reálné F1. (Aktivita je pak na úvaze všech, domluva je takhle rychlejší, ale povinné to není.)

2.5) Před startem závodu by měl být každý pilot přítomen na Party Chatu, aby bylo jasné, že závod pojede a popřípadě řešit nějaké technické problémy s lobby, atd. (Individuálně se dá řešit jinak, jelikož je Party Chat omezen jen na 16 lidí.) Dále pak v průběhu závodu je na každém pilotovi, zda bude na společném Party Chatu nebo pouze se svým stájovým kolegou.

- Společný Party Chat má výhodu v komunikaci s ostatními piloty, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím, třeba při předjíždění vozů o kolo zpět atd. (Není povinnost s ostatními komunikovat, ale alespoň poslouchat a následně reagovat.)

- V případě, že budete v Party Chatu jen se stájovým kolegou, berte na vědomí, že Vás nikdo jiný neuslyší a podle toho se zařídit. Samozřejmě to platí naopak.

2.6) Každý jezdec by měl závod nahrávat (tedy video ukládat) prostřednictvím nějaké aplikace (nejjednodušší je asi Mixer - streamovací aplikace na X1, kde je potřeba ve vašem profilu Mixeru potvrdit ukládání streamu) - pro případné shlédnutí záznamů z incidentů při závodě.

3. BODOVÁNÍ ZÁVODŮ:

3.1) Bodování bude podle reálných pravidel F1. Body se budou udělovat takto:

1. Místo – 25 b.
2. Místo – 18 b.
3. Místo – 15 b.
4. Místo – 12 b.
5. Místo – 10 b.
6. Místo – 8 b.
7. Místo – 6 b.
8. Místo – 4 b.
9. Místo – 2 b.
10. Místo – 1 b. 

3.2) Nebudou se udělovat žádné body, byl-li závod přerušen v prvních dvou kolech. Polovina bodů se udělí, odjelo-li se více než dvě kola a ne více než 75% délky závodu. Plný počet bodů se udělí, odjelo-li se 75% a více délky závodu. 

3.3) Nastane-li v závěru šampionátu rovnost bodů, lepší místo dostane ten, kdo má větší počet vítězství, resp. Druhých míst, třetích míst, atd. Pokud se i v tomto dva a více pilotů shoduje, Ředitelství šampionátu ustanoví vhodné řešení.

4 ŘEDITELSTVÍ ŠAMPIONÁTU A DODATEČNÉ PENALIZACE:

4.1) Ředitelství šampionátu je uskupení čtyř členů aktivně se podílejících na chodu celého šampionátu. Ředitelství funguje jako pořadatel závodů a jinak také jako kontrolní orgán pro případné posouzení přijatých stížností na incidenty během závodu.
4.2) Během závodů mohou vzniknout incidenty mezi piloty, které hra nemusí žádným způsobem řešit. Proto bylo rozhodnuto o zavedení „Dodatečných penalizací“, které budou časového rázu, kdy podle závažnosti incidentu může být přistoupeno k přičtení časové penalizace k celkovému času závodu.

4.3) Dodatečné penalizace se budou udělovat vždy po skončení závodu a to pouze na základě stížnosti od zúčastněného pilota.

4.4) Stížnost na konkrétní incident je možno podat po skončení závodu zasláním soukromé zprávy na WhatsAppu uživateli PesPunisherCZE (zakladatel šampionátu). K přijetí stížnosti Ředitelstvím šampionátu je třeba splnit některé náležitosti:
- Popsat situaci před a během incidentu.
- Poskytnout videozáznam daného incidentu v rozmezí cca 10s před incidentem a 10s po incidentu.

4.5)  Pokud bude stížnost přijata, bude Ředitelstvím šampionátu prošetřena. Závěr ze šetření bude uveden na WhatsApp skupině CZ/SK Championship F1, kde se s ním budou moci seznámit i ostatní.

4.6) V případě, že bude podána stížnost na člena Ředitelství šampionátu, tento se šetření nebude účastnit a jako náhrada bude přizván nezúčastněný pilot, který se do šetření stížnosti zapojí.

4.7) Pokud si pilot při závodě myslí, že způsobil incident, ze kterého hra nevyvodí, že se jedná o přestupek a získá tak lepší pozici, doporučujeme přenechat získanou pozici ve prospěch poškozeného pilota. Tímto by se mohl proviněný pilot vyhnout dodatečné penalizaci po závodě.

5. SEZNAM TRESTŮ (DRUHY DODATEČNÝCH PENALIZACÍ):

5.1) Vyřazení jiného vozidla ze závodu spojené s agresivní jízdou bude potrestáno penalizací „Stop&Go“, tedy přičtením +35s k celkovému času závodu.

5.2) Poškození vozidla a vyvedení ze závodního tempa způsobeno náhlím snížením rychlosti (vybrždění), vytlačením vozidla z tratě nebo při kontaktu v souboji o pozice při agresivní jízdě bude potrestáno penalizací „Průjezd boxovou uličkou“, tedy přičtením +25s k celkovému času závodu. 

5.3) V případě, že se pilot, přihlášený na nadcházející závod, na tento bez předchozí omluvy nedostaví, bude mu uděleno „Napomenutí“, kdy bude na toto upozorněn.

5.4) V případě, že se pilot, přihlášený na nadcházející závod, na tento bez předchozí omluvy nedostaví a v minulosti mu bylo již uděleno napomenutí, bude ze šampionátu vyloučen! (Není těžké napsat, že jste se sice přihlásili, ale nestihnete to – ostatní na Vás nemusí čekat a nebudete zbytečně zabírat místo někomu jinému, který by chtěl jezdit.)

6. SESTAVENÍ STÁJÍ PŘED ZAČÁTKEM NOVÉHO ROČNÍKU:

6.1) Sestavení stájí a jejich pilotů pro každý nový ročník šampionátu proběhne na základě konečných výsledků a také počtu odjetých závodů v předchozím šampionátu, kdy sestavení proběhne ve třech etapách. Tabulka konečného pořadí šampionátu se v závislosti na počtu jezdců rozdělí na dvě poloviny. (V případě lichého počtu jezdců, bude první polovina o jednoho pilota větší)

6.2) První etapa (první polovina tabulky): První umístěný pilot si vybírá možnost zůstat v současné stáji nebo přestoupit do jiné libovolné stáje. Poté budou mít stejnou možnost následující piloti následující v pořadí, kdy si musí vybrat libovolnou stáj, která není obsazena jiným pilotem, který se umístil před ním a také dříve vybíral.

6.3) Pokud se v první polovině tabulky nacházejí dva piloti ze stejné stáje, mají nárok zůstat spolu v jedné a té samé stáji, pokud se jeden z nich nerozhodne přestoupit. Poté se však tento pilot zapojuje do první etapy se vším všudy, kdy si musí vybrat libovolnou stáj, která není obsazena jiným pilotem, který se umístil před ním a také dříve vybíral. 

6.4) Druhá etapa (druhá polovina tabulky): Poslední umístěný pilot v konečném pořadí šampionátu si musí vybrat z libovolné stáje, která byla vybrána piloty v první etapě a není kompletní. Poté budou mít stejnou možnost piloti následující v pořadí, kdy si také musí vybrat z libovolné stáje, které byla vybrána piloty v první etapě a není kompletní.

6.5) Třetí etapa (začlenění nováčků): Každý nováček v šampionátu se začlení tím, že si musí vybrat stáj, která není kompletní. Pakliže jsou všechny obsazené stáje kompletní, může si vybrat stáj, která není nikým obsazena. V případě, že se k šampionátu chtějí přidat dva nováčci, kteří chtějí jezdit spolu ve stáji a je pouze jedna stáj, která není kompletní, mohou tito dva nováčci vybrat libovolnou neobsazenou stáj.

7. ZÁVĚR:

7.1) Co by to bylo za šampionát, kdyby se nejezdilo o pohár! Proto vítěz každého ročníku obdrží pohár se svým jménem a stájí!

7.2) Všichni berme na vědomí, že jsme pouze lidé a žádný učený z nebe nespadl. Proto se budeme na trati, i mimo ní, chovat k ostatním slušně a nebudeme na sebe křičet nebo se urážet, když to jde vyřešit v klidu a nemusíme si zbytečně kazit požitky z jízdy!

7.3) Sepsaná pravidla nemají sloužit jako omezování nebo buzerace účastníků, ale pouze k tomu, aby pořádání šampionátu mělo nějaký řád a tím pádem to celé lépe fungovalo.

7.4) Ředitelství šampionátu si vyhrazuje právo k úpravám pravidel, kdy o všech změnách budou účastníci včas informováni.

Všem přejeme hodně štěstí a zábavy na trati i pevnou ruku při vysoké rychlosti! Ať zvítězí ten nejlepší!

Komentáře
PesPunisherCZE | PesPunisherCZE je Offline | #1 | Napsal dne 02.09.2017 22:09:06
PesPunisherCZE

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/!autolink_bbcode_include.php on line 42 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/!autolink_bbcode_include.php on line 43 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/!autolink_bbcode_include.php on line 44 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/cimg_bbcode_include.php on line 24 Velkej díííík
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště senebo se registrujte pro možnost hodnocení.

Zatím nikdo nehodnotil.
Nejbližší závody CCR
Zítra: Více...:
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Shoutbox
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

cabadaj
02/01/2018 19:33
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Ahoj, prosím toto jsou už staré stránky. Na novém webu je potřeba vytvořit nový účet.

Rudy Rhodes
02/01/2018 11:02
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Kdo by měl zájem se dozvědět více,tak se přihlaste do fb skupiny. tam je veškeré info

Rudy Rhodes
02/01/2018 11:01
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Šampionát ve Forze 7. http://xboxweb.cz/
komunita-forza-dc-
startuje-novy-turn
aj/

SpringCoffeeCZ
02/01/2018 08:46
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Ahojky,na nove stranky se neda prihlasit 20sad

cabadaj
30/12/2017 14:28
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
psal jsem na to před vánoci novinku, že ten kdo není mezi registrovanými, se může klidně přidat. ne všichni na první závod dorazí.

alidzi1
30/12/2017 12:02
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Rambič je přihlášený na 1.závod GT3, ale mezi registrovanými jezdci není.

cabadaj
29/12/2017 21:22
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
40gamer1 04good

kaja2804
29/12/2017 21:02
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Jinak jsem dokonalej, kazde pondeli ve 20:00 se automaticky zobrazi pocasi a trat na dalsi tyden primo zde na uvodu 03cool

kaja2804
29/12/2017 10:18
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Mám to zpracované, jen to nahodíme na web

JamalGT666
28/12/2017 12:28
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Já bych tratě rád věděl

Bob313cz
27/12/2017 09:07
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Pro zvýšení dramatičnosti stačí předpověď

cabadaj
26/12/2017 20:26
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Přesně počasí

alidzi1
26/12/2017 19:43
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Za mě stačí předpověď.

kaja2804
26/12/2017 19:31
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Na PC2 GT3 chcete přesnou předpověď počasí slot po slotu nebo jen něco jako předpověď?

kaja2804
23/12/2017 20:52
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/cabadaj.cz/www/New/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
V Gt3 PC2 nastanou drobne zmeny v tratich. Aby to byl opravdu Europe championship

Uživatelské ankety
Z jakého pohledu jezdíte
Sítě
Další stránky Czech Console Racing:
YouTube
Czech Console Racing YouTube kanál
Facebook
Facebook
Twitter
Follow CzConsoleRacing on Twitter
Nezapomněli jste:
Dnes má svátek
Copyright © 2011 Czech Console Racing